Privacyverklaring Bedrijfsfotografie

Aanleiding

Met de AVG die in mei 2018 is ingegaan zijn foto’s waar mensen herkenbaar op staan persoonsgegevens geworden. Hoewel de foto’s niet anders zijn dan daarvoor, heeft het invloed op hoe we ermee om moeten gaan. Voor mij betekent dit dat ik uit moet leggen welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe. Deze privacyverklaring is van toepassing op mijn websites en op mijn postings op Social Media.

Doel: Bedrijfsfotografie

Als ik een overeengekomen fotoshoot maak, bijvoorbeeld  een reportage van een bedrijfsevenement of zakelijke fotoshoot, dan is er een opdrachtgever. Deze opdrachtgever waarborgt dat de aanwezigen akkoord zijn gegaan met vastlegging op beeld. Dit geldt ook voor het gebruik van de foto’s voor promotie van het bedrijf van de opdrachtgever en gebruik in mijn portfolio, als dit overeengekomen is. Ik wil op social media het bedrijf van de opdrachtgever graag taggen maar doe dit alleen na toestemming. Gebruikte Social Media zijn deze website en timsfotos.nl, Facebook, LinkedIn, en Instagram (meerdere accounts).  Er kunnen fotografie-gerelateerde Social Media aan toegevoegd worden zonder dat deze hier gemeld worden. Foto’s kunnen ook gebruikt worden als inzending voor fotogerelateerde tijdschriften, websites en groepen. Als een shoot op TFP-basis gebeurt is commercieel gebruik door welke partij dan ook niet toegestaan, tenzij anders afgesproken.

Overige gegevens

Ik ben fotograaf en handel niet in gegevens. Ik geef of verkoop uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van website, het publiceren van foto’s en het bewaren van email maak ik gebruik van de diensten van een hostingbedrijf. Dit bedrijf heeft hiervoor een  verwerkersovereenkomst opgesteld. De website zelf draait op WordPress. Ik stuur geen gegevens door naar WordPress. Ik gebruik Google Analytics voor het weergeven van statistieken, niet voor het sturen van advertenties. Ik gebruik periodiek de tool Mouseflow. Deze tool geeft mij informatie over wat er op de site gebeurt maar dit is anoniem. Als u contact met mij opneemt bewaar ik de door u verstrekte gegevens om contact op te kunnen nemen.  Ik doe dit alleen als ik een specifieke reden heb om juist met u contact op te nemen.

Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt worden minstens 5 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken als u uw foto’s kwijt raakt. De originelen van de foto’s en de backup hiervan staan op verschillende opslagmedia op mijn werklocatie en een tweede locatie.  Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.  Als u hiervoor toestemming heeft gegeven kan ik deze foto’s op mijn website of Social Media zetten. Uw foto’s worden direct van mijn media verwijderd als u als opdrachtgever daar om vraagt.

Voor de factuur worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Voor mijn agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Voor het versturen van foto’s maak ik vaak gebruik van WeTransfer. U vindt de privacyverklaring van WeTransfer hier.

Bewaarduur van uw gegevens

Uw gegevens (niet zijnde foto’s) worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik zelf besluit deze te verwijderen.

Social Media Plugin

Ik wil het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Hiervoor gebruik ik de Sassy Media plugin. De privacyverklaring van deze plugin luidt:We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Uw Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u telefonisch of per email contact met mij opnemen Dit geldt bij bedrijfsfotografie voor contactgegevens maar ook voor foto’s.

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming (als dit van toepassing is) in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portfolio, portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

Uiteraard doe ik heel erg mijn best om u van de allerbeste service en foto’s te voorzien én op de juiste manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Het kan echter voorkomen dat u niet volledig tevreden bent over hoe ik dat laatste doe. Ik zou dat heel erg jammer vinden. Laat het mij weten. Als we samen proberen er uit te komen komt het vast goed. Als wij er samen niet uitkomen heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze zal uw zaak oppakken als er aantoonbaar pogingen zijn gedaan het samen op te lossen zonder dat dit resultaat heeft gehad. Ik kan me niet voorstellen dat het zover komt. 

Algemene informatie over klachten vindt u op de klachten-startpagina.